კონცენტრატი SAFESEPT 100% P 600 მლ.

47.00

  • Visa Card
  • MasterCard

კონცენტრატი SAFESEPT 100% P გამოიყენება: 

საგნების ზედაპირებზე არსებული დაბინძურების გაუვნებელყოფებისთვის, როგორც მიმდინარე, დამაჯერებელი და პროფილაქტიკური დეზინფექციისთვის.

ნივთებისა და მოწყობილობების დეიზნფექციისთვის.

არსებული უსიამოვნო სუნისთვის.

აქვს სარეცხი თვისება, დეზინფექციისა და მარალ იდონის დეზინფექციის.

გამოიყენება არაკრიტიკული და ნახევრადკრიტიკულ ჯგუფებში.

დეზინფექციის ჩატარებამდე აუცილებელია ზედაპირიდან მოხვდეს თვალით ხილული ნარჩენის მოშორება

ნახევრადკრიტიკული ჯგუფის საგნის დეზინფექციისთვის აუცილებელია დეზინფექციამდე მოხვდეს საგნის/ზედაპირის წინარე რეცხვა/დეზინფექცია.

ექსპოზიციის გასვლის შემდეგ ზედაპირი/საგნის ჩამორეცხვა საჭირო არ არის.

საშუალება წარმოადგენს კონცენტრატის ტიპს.

საშუალებისგან უნდა მომზადდეს 0.25-1%-იანი წყალხსნარი. (ცხრილი 1)-ის შესაბამისად.

მიღებული სამუშაო ხსნარის ვადა შეადგენს 14 დღეს. 14 დღის განმავლობაში შესაძლებელია სამუშაო ხსნარის მრავალჯერადი გამოყენება, მანამ სანამ არ შეიცვლის ფერს ან არ გაუჩნდება ლექი.

კონცენტრატი SAFESEPT 100% P ზედაპირების ხსნარი განკუთვნილია:

-დეზობარიერის შესავსებად

-შენობა-ნაგებობებში განთავსებული ტექნოლოგიური აპარატების ზედაპირების რეცხვა-დეზინფექციისთვის.

-ტექნოლოგიური აპარატების მომცრო დეტალების რეცხვა-დეზინფექციისთვის.

-ტექნოლოგიური ხელსაწყოების რეცხვა-დეზინფექციისთვის.

-ინფექციის კერებში მიმდინარე, დამაჯამებელი და პროფილაქტიკური დეზინფექციებისას; დეზინფექციისათვის მათ უტილიზაციამდე სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებებაში:

-გაფრქვევის მეთოდით ჰაერის სადეზინფექციოდ სხვადასხვა ობიექტებზე, ჰაერის ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში (საყოფაცხოვრებო კონდიციონერები, სპლიტ სისტემები, მულტიზონალური სპლიტ სისტემები, სახურავის კონდიციონერები და სხვა.);

-საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, სურსათით ვაჭრობის, ბაზრების, კომუნალური ობიექტების, სასტუმროების, საერთო საცხოვრებლების, აუზების, აკვაპარკების, ფიტნეს ცენტრების, აბანოების, საუნების, ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის ადგილების შენობა-ნაგებობებში განტავსებული მოწყობილობების სარეცხად და სადეზინფექციოდ;

-სპეცტანსაცმლის დეზინფექციისთვის.

-ჭურჭლის, ლაბორატორიული ჭურჭლის რეცხვა-დეზინფექციისთვის.

-ცენტრალიზირებული მილების, წყლის რეზერუარების რეცხვა დეზინფექციისთვის.

ტრანსპორტირება ხდება ყველა სახის ტრანსპორტით, ამ სახის ტრანსპორტისათვის არსებული ტვირთების გადატანის წესების მიხედვით.

პრეპარატს ინახავენ სათავსოებში, გამათბობელი მოწყობილობებისაგან და ღია ცეცხლისაგან მოშორებით 0°С-დან +35″С-მდე.